Arbetsmiljö

 

Vi hjälper till att ta fram de dokument och rutiner som  Arbetsmiljölagen kräver. Det gäller bl.a.
  • Arbetsmiljöpolicy
  • Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Rutiner för skyddsronder
  • Rutiner för riskbedömningar
  • Rutiner för rehabiliteringsarbetet

Vi genomför arbetsmiljöutbildning för chefer och medarbetare. Vi kan också medverka vid uppstart av t.ex. skyddskommitté eller arbetsmiljögrupp på företaget.

Vår erfarenhet av arbetsmiljöfrågor är stor och kan  integreras med ett aktivt personalarbete på de företaget.

Behöver personalen ett "bollplank" i frågor som rör personliga problem på jobbet eller privat så finns vi till hands. Tystnadsplikt är en självklarhet i dessa sammanhang.

Kontakta   stefan@greenfile.se