Omställning - omplacering

 

Det kan finnas många orsaker till att en anställd måste om- placeras. I så gott som alla "ärenden", påverkar detta  organisationen på ett eller annat sätt. Inte minst ställer det stora krav på de närmast berörda.

För att bl.a. långtidssjukskriven personal skall ges möjlighet till återgång i arbete krävs att företaget skall ha uttömt sina resurser med avseende på omorganisation eller omplacering. Dagens regelverk bygger på att företaget agerar snabbt för att den anställde ska kunna återgå i arbete igen. Tidsramarna är snäva och det gäller för företaget att presentera en bra lösning för den anställde. Här är omplaceringsutredningen en nyckelpost.

Vid övertalighet krävs att företaget i görligaste mån ska hjälpa till så långt som möjligt för att finna annan sysselsättning för de som får gå. Företaget bör bl.a. sköta kontakter med Trygghetsinstitut i dessa frågor. Ovan angivna frågor är resurskrävande och ställer stora krav på företaget och övriga berörda parter.

Vi har stor erfarenhet av hur dessa frågor kan lösas på bästa sätt, både för företaget och den anställde. Vi samordnar alla aktiviteter om så önskas av de inblandade.

Kontakta   stefan@greenfile.se