Arbetslivsutveckling

 

 

 Vi medverkar då Du är i behov av hjälp med:
  • Coaching
  • Mentorskap
  • EU -programansökningar, analys och genomförande
  • Projektledning
  • Översyn och inventering av personal
  • Kompetenshöjning och utbildningsbehov
  • Omplaceringsbehov och utvärdering av omplaceringar
  • Job Rotation

 

                                     Kontakta   stefan@greenfile.se