Hyr en person/HR-konsult som arbetar 

operativt och strategiskt

 

Behöver Du tid för Dina affärer och koncentrera Dig på Din verksamhet, samtidigt som företagets personal-och HR-frågor hanteras på ett professionellt sätt?

Vi kan stödja Ditt företag i operativa och strategiska uppdrag inom personalområdet. Ert behov kan avse kortare eller längre perioder, inget uppdrag är för stort eller för litet! Vi kan även hjälpa till om Ditt företag saknar eller har behov att bygga upp en personalfunktion. Vi har stor erfarenhet inom i stort sett samtliga personalområden.

Vi erbjuder stöd eller konsulthjälp med bl.a. följande:

 • Personal- och kompetensutveckling

 • Chefsstöd i personalfrågor

 • Arbetsrätt, lagar och avtal

 • Förhandlingar

 • Framtagande av personalhandbok

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

 • Friskvård, hälsa och rehabilitering

 • Jämställdhet och mångfald

 • Stöd i avvecklings- och övertalighetsfrågor

 • Rekrytering

 • Lönebildning, lönepolicys och förhandlingar

I och med att Du anlitar oss får Ditt företag en personalchef på plats den tid Du behöver, varken mer eller mindre. Vi finns således hos Dig då Du behöver direkt och/eller personligt stöd t.ex. vid fackliga förhandlingar, rekrytering av personal, omplacering, arbetsmiljöärenden m.m. Du får även support via telefon och e-post då vi inte finns på plats.

 Kontakta   stefan@greenfile.se